Als onderdeel van het studiejaar worden commissies gevormd. De commissies organiseren activiteiten of regelen belangrijke zaken voor de BK5. Alle studenten zitten in een commissie en in totaal zijn er 16 commissies.

Introcommissie

De introcommissie organiseert een introductieweekend met als doel elkaar beter te leren kennen. Aan het eind van het jaar organiseert de introcommissie een eindfeest als afsluiting van het BK5 jaar.

Buitenlandreis

Elk jaar gaat BK5 een week lang op buitenlandreis. De keuze is tussen een Duitstalige of Spaanstalige bestemming, afhankelijk van welke taal je gekozen hebt. Een prachtige kans om de mooie landen te bekijken. Daarnaast worden ook interessante excursies en bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

Excursie/lezingen

Gedurende het hele jaar zal deze commissie excursies naar bedrijven en lezingen organiseren. 

Promotiecommissie

De opleiding promoten om nieuwe studenten te werven is zeer belangrijk. Er een commissie opgesteld om tijdens de voorlichtingsavonden BK5 te promoten. Leuk is dat zij gelijk hun ervaringen kunnen vertellen.

Sponsorcommissie

Een van de belangrijke commissies, de sponsor commissie. Door sponsoren kan de opleiding bestaan en zijn de collegegeldkosten redelijk laag te houden. Daarnaast kunnen met deze inkomsten de overige activiteiten voor een groot deel bekostigd worden.

Infobladcommissie

De infobladcommissie maakt een, zoals de naam als zegt, infoblad. Dit gebeurd vier keer per jaar met hierop nieuwtjes, verslagen van activiteiten etc.

Alumnicommissie

De alumnicommissie houdt de oud leerlingen op de hoogte via een nieuwsbrief, twee keer per jaar. Daarnaast wordt er elk jaar een alumni evenement gehouden.

Activiteitencommissie

Elk kwartiel wordt er één activiteit georganiseerd door de activiteiten commissie. 

Sportcommissie

Elk kwartiel wordt er één sport activiteit georganiseerd door de sportcommissie.

Cultuur/stijl commissie

Cultuur en stijl commissie organiseert activiteiten op gebied van cultuur en stijl. Belangrijkste onderdeel hiervan is het etiquette diner. 

Boekencommissie

Elk jaar worden een smoelenboek, een CV boek en een jaarboek opgesteld door de boekencommissie.

Feestcommissie

Elk jaar worden er een aantal borrels en feesten georganiseerd door de feestcommissie. 3 borrels en 2 feesten in een jaar, voor alle huidig BK5 studenten.

(Social) mediacommissie

De mediacommissie heeft als taak om de sociale media en en website bij te houden en te onderhouden. Neem gerust een kijkje op de BK5 Facebook.

Fotocommissie

Taak aan de fotocommissie om foto's te maken tijdens activiteiten en het maken van foto's voor het jaarboek etc.

Klassenvertegenwoordigers

Als laatste, elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. Wanneer je klassenvertegenwoordiger bent hoef je niet in een commissie.